Ved uoverensstemmelse mellom cover og tittel gjelder tittelen

Tell your friends about this item:

Toys in the Attic

Aerosmith